2_xian_mosque.jpg

©Nik Wheeler/Saudi Aramco World/SAWDIA / The Great Mosque of Xi'an